TG-automation är ett elteknikföretag med kontors- och monteringslokal i Alstermo. Vi är verksamma inom området industriautomation. Största delen av vår kundkrets finns inom sågverksindustrin, men vi har också stor erfarenhet inom annan typ av tillverkningsindustri, samt vatten- och avloppsanläggningar.