Vi bygger elskåp, automatikskåp, pulpeter, elcentraler m.m. i egna lokaler. Två monteringsbord gör att vi kan tillverka även större skåp på ett rationellt och bra sätt. Vi tillverkar både efter egna och andras ritningar.