PLC-programmering av fabrikat:
- Melsec, FX-, A- och Q-system
- Siemens, S5, S7-200, S7-300, S7-400
- Omron
- Säkerhets-PLC, Pluto, Jokab Safety
- M.fl.

HMI-programmering, operatörsterminaler:
- E- och E1000-serien från Beijer Electronics
- Proface
- Siemens

KNX-programmering, vi har utbildning och är examinerade som KNX-partner. KNX är ett standardiserat och fabrikatsoberoende system för fastighetsautomation.

Scada-programmering, programmering av Citect, ett överordnat system i PC-miljö för presentation och styrning.