Välj en sida

TG-automation är ett elteknikföretag med kontors- och monteringslokal i Alstermo.

Verksamheten bedrivs inom området industriautomation och största delen av vår kundkrets finns inom sågverksindustrin.

Företaget har också stor erfarenhet inom tillverkningsindustri, samt vatten och avloppsanläggningar.

TG automation AB – Järnvägsgatan 12 – 364 43 Alstermo – Tel 0481- 615 62 – info@tg-automation.se